alienriderniedzielny.png
takie tam sprzed miesiąca, myszką, piksel po pikselu, coś 5 godzin rysowania. Budynki są ZUE!